#AkcjaSegregacja

Czy wiecie, że już ok. 62 proc. Polaków regularnie segreguje śmieci?

Od 1 czerwca 2020 roku wszyscy mamy obowiązek segregacji śmieci

Nowe zasady segregacji odpadów:

Title

Metal i tworzywa sztuczne

CO Z POZOSTAŁYMI ODPADAMI?

Pozostałe rodzaje odpadów komunalnych (jak np. zużyte meble, baterie i akumulatory czy opony) oddajemy do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

KTO DOSTARCZA POJEMNIKI NA ODPADY?

Pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów (pojemniki na papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, odpady ulegające biodegradacji), dostarczy przedsiębiorca odbierający odpady komunalne.

W zabudowie jednorodzinnej przedsiębiorca odbierający odpady dostarczy worki do selektywnej zbiórki odpadów.

W JAKIE POJEMNIKI NALEŻY SIĘ ZAOPATRZYĆ SAMODZIELNIE?

W pojemniki do odpadów zmieszanych (resztkowych) i ewentualnie w pojemniki do popiołu z palenisk domowych właściciele domków jednorodzinnych oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zaopatrują się we własnym zakresie.

Co się dzieje, gdy się pomylimy?


W całej Polsce zmieniły się przepisy dotyczące odpadów i ich segregacja stała się obowiązkowa. Każdy z Państwa zapłaci taką samą opłatę za śmieci segregowane.
Niestosowanie się do zasad segregacji odpadów może oznaczać większe wydatki. Według nowych stawek przyjętych na całym terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, za niesegregowane odpady trzeba będzie zapłacić dwa razy więcej niż za śmieci segregowane!
Firma odbierająca odpady może stwierdzić, że nasze śmieci nie są prawidłowo posegregowane. Wtedy za dany miesiąc możemy zapłacić podwójną stawkę!
Warto więc przestrzegać zasad.