Kategorie
metale i tworzywa sztuczne pozostałe

Butelki i kanistry po olejach silnikowych / samochodowych

Butelki i kanistry po wszelkiego rodzaju olejach przemysłowych zaliczane są do odpadów niebezpiecznych i nie podlegają procesowi recyklingu.

UWAGA!
Prosimy, pamiętaj o zdrowiu i bezpieczeństwie pracowników odbierających i sortujących odpady. Niebezpieczne odpady najlepiej oddać do:

Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Jeśli jednak posiadasz czysty kanister , to możesz wyrzucić go do:

Pojemnik / worek na metale i tworzywa sztuczne