Kategorie
metale i tworzywa sztuczne pozostałe

Butelki i kanistry po olejach silnikowych / samochodowych

Butelki i kanistry po wszelkiego rodzaju olejach przemysłowych zaliczane są do odpadów niebezpiecznych i nie podlegają procesowi recyklingu.

UWAGA!
Prosimy, pamiętaj o zdrowiu i bezpieczeństwie pracowników odbierających i sortujących odpady. Niebezpieczne odpady najlepiej oddać do:

Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Jeśli jednak posiadasz czysty kanister , to możesz wyrzucić go do:

Pojemnik / worek na metale i tworzywa sztuczne

Kategorie
pozostałe zmieszane

Igły po zastrzykach (zabezpieczyć osłonką!) / strzykawki / ampułkostrzykawki

odpowiednio zabezpieczone możemy wyrzucić do:

Pojemnik / worek na odpady zmieszane.

UWAGA!
Prosimy, pamiętaj o zdrowiu i bezpieczeństwie pracowników odbierających i sortujących odpady. Niebezpieczne odpady najlepiej oddać do:

Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Kategorie
pozostałe

popiół z pieca / kominka

Na terenie Związku Gmin właściciele domków jednorodzinnych oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zaopatrują się we własnym zakresie w pojemniki do popiołu z palenisk domowych ( jeśli takie paleniska posiadają).
Taki popiół i z kominka i z pieca należy wyrzucić do:

Specjalny pojemnik na popiół.

Kategorie
pozostałe

Sztuczna choinka / sztuczne kwiaty

Sztuczne drzewka należy wyrzucić dzień przed terminem wywozu odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego lub samodzielnie dostarczyć do :

Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).

Sztuczne kwiaty, malutkie sztuczne choinki możemy wyrzucić do:

pojemnika / worka na odpady ZMIESZANE.

Kategorie
pozostałe

Zbiorniki po aerozolach / spraye

oddajemy do:

Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).

Kategorie
pozostałe zmieszane

Zużyty olej spożywczy / olej ze smażenia

przelany do pojemnika, butelki lub słoika możemy wyrzucić do:

Pojemnik / worek na odpady zmieszane.

UWAGA!
nie wylewaj oleju do kanalizacji! Oleje w niższych temperaturach tężeją i przyczyniają się tworzenia zatorów w sieci kanalizacyjnej.

PSZOK
Zużyty olej spożywczy można także zbierać i zawieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Kategorie
pozostałe

Żarówki

Żarówki najlepiej oddać do:

Specjalnych pojemników w sklepach.

Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).

Kategorie
pozostałe

Toner do drukarki

oddajemy do:

Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).

Kategorie
pozostałe

Sprzęt AGD lub RTV

Odpady wielkogabarytowe zostawiamy w wyznaczonym przez administratora nieruchomości miejscu gromadzenia gabarytów (lub wystawiamy w domku jednorodzinnym), nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru zgodnie z Harmonogramem dla danej miejscowości.

Możemy je tez samodzielnie dostarczyć do:

Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).

Przypominamy: w sklepach kupując nowy sprzęt RTV i AGD możesz bezpłatnie oddać zużyty sprzęt! Szczegółowe informacje o zasadach odbioru zużytego sprzętu można uzyskać w wybranym sklepie.

Kategorie
pozostałe

Meble

Odpady wielkogabarytowe zostawiamy w wyznaczonym przez administratora nieruchomości miejscu gromadzenia gabarytów (lub wystawiamy w domku jednorodzinnym), nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów wielkogabarytowych dla danej miejscowości.

Możemy je tez samodzielnie dostarczyć do:

Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).