Kategorie
zmieszane

Chusteczka papierowa zużyta

Chusteczki higieniczne wyrzucamy do

Pojemnik na odpady zmieszane.