Kategorie
pozostałe

Dywan

Odpady wielkogabarytowe zostawiamy w wyznaczonym przez administratora nieruchomości miejscu gromadzenia gabarytów (lub wystawiamy w domku jednorodzinnym), nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru zgodnie z Harmonogramem dla danej miejscowości.

Możemy je tez samodzielnie dostarczyć do:

Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).