Jak segregować?

Jak prawidłowo segregować odpady komunalne?

  • Nie myjemy opakowań, butelek, słoików czy innych odpadów.
  • Zgniatamy puszki, butelki plastikowe, kartony i inne odpady, które możemy zgnieść.
  • Opróżniamy opakowania, butelki czy słoiki z resztek zawartości.
  • Odrywamy wieczka, odkręcamy zakrętki.
  • Segregujemy tylko czysty papier, kartony czy makulaturę. Brudny, mokry lub zatłuszczony papier trafia do ZMIESZANYCH.
  • Nie wrzucamy mięsa do BIO, tylko resztki roślinne.
  • Odpady BIO wyrzucamy luzem, ewentualnie w torebkach papierowych. Nie wyrzucamy ich w torebkach foliowych.
Title

Metal i tworzywa sztuczne

Pozostałe rodzaje odpadów komunalnych (jak np. zużyte meble, baterie i akumulatory czy opony) oddajemy do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Dodatkowe informacje

Title
Leki

Przeterminowane leki wraz opakowaniami oraz z termometry rtęciowe oddajemy do punktów w aptekach i przychodniach.

Title
Baterie

Zużyte baterie możemy zanieść do punktu zbiórki baterii dostępnych w wielu sklepach.

Title
Elektrośmieci

Przypominamy: w sklepach kupując nowy sprzęt RTV i AGD możesz bezpłatnie oddać zużyty sprzęt!