Kategorie
pozostałe zmieszane

Igły po zastrzykach (zabezpieczyć osłonką!) / strzykawki / ampułkostrzykawki

odpowiednio zabezpieczone możemy wyrzucić do:

Pojemnik / worek na odpady zmieszane.

UWAGA!
Prosimy, pamiętaj o zdrowiu i bezpieczeństwie pracowników odbierających i sortujących odpady. Niebezpieczne odpady najlepiej oddać do:

Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych