Kategorie
pozostałe

Ładowarka do telefonu

Ładowarkę należy zanieść do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Możemy je też dostarczyć do:

Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).