Kategorie
zmieszane

Mięso

Mięso i resztki jedzenia zawierające mięso wrzucamy do:

Pojemnik / worek na odpady zmieszane.