Kategorie
zmieszane

Niedopałki papierosów

Niedopałki i resztki z popielniczek wyrzucamy do:

Pojemnik / worek na odpady zmieszane.