Kategorie
zmieszane

Papierowe i foliowe opakowania (pazłotka) po margarynie lub maśle

wyrzucić do:

Pojemnik / worek na odpady zmieszane.