Kategorie
zmieszane

Plastry opatrunkowe / bandaże / podkłady medyczne

wyrzucić do:

Pojemnik / worek na odpady zmieszane.