Kategorie
zmieszane

Podpaski

wyrzucamy do:

Pojemnik / worek na odpady zmieszane.