Kategorie
pozostałe

popiół z pieca / kominka

Na terenie Związku Gmin właściciele domków jednorodzinnych oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zaopatrują się we własnym zakresie w pojemniki do popiołu z palenisk domowych ( jeśli takie paleniska posiadają).
Taki popiół i z kominka i z pieca należy wyrzucić do:

Specjalny pojemnik na popiół.