Kategorie
bio

Przeterminowana żywność

Przeterminowaną żywność wyrzucamy do:

Pojemnik/worek na bio odpady.

UWAGA: Żywność do pojemnika wyrzucamy bez opakowań.
Do bio odpadów nie wrzucamy produktów mięsnych.