PSZOK

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie od mieszkańców odpady wymienione poniżej, które zostały samodzielnie dostarczone do punktu przez ich wytwórców:


Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkaniec może dostarczyć nieodpłatnie:

ODPADY KOMUNALNE:

 • odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 • odpady zielone,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie, na które nie jest wymagane zezwolenie lub zgłoszenie,
 • zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

ODPADY NIEBEZPIECZNE POWSTAJĄCE NA NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY:

 • resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,
 • rozpuszczalniki,
 • środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,
 • zbiorniki po aerozolach,
 • pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
 • środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry,
 • przełączniki,
 • zużyte kartridże i tonery,
 • przepracowane oleje.

Adresy PSZOKów

PSZOK RUDNO

14-100 Ostróda, Rudno 17

Pon – Pt. 7:00-17:00
Sob. 8:00-12:00
tel. 89 647 10 87


PSZOK PÓŁWIEŚ

14-230 Zalewo Półwieś 26A

Pon – Pt. 7:00-17:00

tel. 89 670 90 25


PSZOK IŁAWA

14-200 IŁAWA
ul. Komunalna 1

Pon – Pt. 7:00-17:00

Sob. 8:00 -12:00

tel. 89 670 90 26


PSZOK LIPOWIEC

13-306 Kurzętnik
Lipowiec 53D

Pon – Pt. 7:00-17:00

tel. 89 670 90 27