Kategorie
zmieszane

Ściereczki / szmatki

wyrzucamy do:

Pojemnik / worek na odpady zmieszane.