Kategorie
zmieszane

Segregator

wyrzucić do:

Pojemnik / worek na odpady zmieszane.