Kategorie
bio

Sery

Przeterminowane, zepsute sery wyrzucamy do:

Pojemnik/worek na bio odpady.

UWAGA: Żywność do pojemnika wyrzucamy bez plastikowych / papierowych opakowań.
Do bio odpadów nie wrzucamy produktów mięsnych.