Kategorie
zmieszane

Szklanki lub kieliszki

wyrzucamy do:

Pojemnik / worek na odpady zmieszane.

Szkło stołowe ma inny skład chemiczny i inną temperaturę topnienia niż np. butelki czy słoiki, dlatego nie wrzucamy go do pojemnika na szkło!