Kategorie
pozostałe

Sztuczna choinka / sztuczne kwiaty

Sztuczne drzewka należy wyrzucić dzień przed terminem wywozu odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego lub samodzielnie dostarczyć do :

Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).

Sztuczne kwiaty, malutkie sztuczne choinki możemy wyrzucić do:

pojemnika / worka na odpady ZMIESZANE.