Kategorie
zmieszane

Taśma klejąca

wyrzucić do:

Pojemnik / worek na odpady zmieszane.