Kategorie
zmieszane

Ubrania / tekstylia / ręczniki /szmatki

wyrzucamy do:

Pojemnik / worek na odpady zmieszane.

Przypominamy: ubrania można wrzucić także do kontenerów na zużytą odzież lub oddać bezpośrednio do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych!