Kategorie
zmieszane

Woreczek po gotowanym ryżu / kaszy

wyrzucić do:

Pojemnik / worek na odpady zmieszane.