Kategorie
zmieszane

Wytłoczka / Pojemnik po jajkach -zabrudzony (papierowy )

wyrzucić do:

Pojemnik / worek na odpady zmieszane.