Kategorie
pozostałe

Żarówki

Żarówki najlepiej oddać do:

Specjalnych pojemników w sklepach.

Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).