Kategorie
zmieszane

Zużyte maseczki i jednorazowe rękawiczki

wyrzucić do:

Pojemnik / worek na odpady zmieszane.