Kategorie
zmieszane

Zużyte słomki plastikowe i papierowe

wyrzucić do:

Pojemnik / worek na odpady zmieszane.

Przypominamy, że mokry papier nie podlega recyklingowi, więc zużyte papierowe słomki też trafiają do odpadów zmieszanych!