Kategorie
pozostałe zmieszane

Zużyty olej spożywczy / olej ze smażenia

przelany do pojemnika, butelki lub słoika możemy wyrzucić do:

Pojemnik / worek na odpady zmieszane.

UWAGA!
nie wylewaj oleju do kanalizacji! Oleje w niższych temperaturach tężeją i przyczyniają się tworzenia zatorów w sieci kanalizacyjnej.

PSZOK
Zużyty olej spożywczy można także zbierać i zawieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.